Światło rufowe statku świeci w zakresie kątowym:

Światło rufowe statku świeci w zakresie kątowym:
225 stopni
120 stopni
135 stopni