Światło rufowe statku świeci w kolorze:

Światło rufowe statku świeci w kolorze:
zielonym
białym
czerwonym