Światło kotwiczne świeci w kolorze:

Światło kotwiczne świeci w kolorze:
czerwonym
białym
żółtym