Światło białe nad czerwonym to:

Światło białe nad czerwonym to:
statek żaglowy > 20 m
statek pełniący służbę pilotową
statek rybacki zajęty trałowaniem