Stojąc w porcie chcesz zarefować żagle (spodziewasz się silnych szkwałów). Jaka jest kolejność czynności?

Stojąc w porcie chcesz zarefować żagle (spodziewasz się silnych szkwałów). Jaka jest kolejność czynności?
kolejność czynności jest nieistotna
wiąże się tylko reflinki
wybieram wysokość refu, mocuję refhals przy pięcie bomu, potem mocuję refszkentlę przy noku bomu (naciągając żagiel przy liku dolnym) a na koniec obwiązuje reflinki wokół bomu (zachowując odrobinę luzu pomiędzy reflinką a bomem)