Statki posiadające zezwolenie na przewóz więcej niż 12 pasażerów i których długość jest mniejsza niż 20 m, powinny pokazywać:

Statki posiadające zezwolenie na przewóz więcej niż 12 pasażerów i których długość jest mniejsza niż 20 m, powinny pokazywać:
czarny walec
żółtą kulę
żółty podwójny stożek