Statek żaglowy ma pierwszeństwo przed:

Statek żaglowy ma pierwszeństwo przed:
statkiem nie odpowiadającym za swoje ruchy
statkiem ograniczonym swym zanurzeniem
statkiem o napędzie mechanicznym