Statek poruszający się na żaglach ustępuje:

Statek poruszający się na żaglach ustępuje:
statkowi nieodpowiadającemu za swoje ruchy
małemu statkowi o napędzie mechanicznym
statkowi napędzanemu siłą mieśni