Statek poruszający się jednocześnie na żaglach i na silniku traktowany jest jako:

Statek poruszający się jednocześnie na żaglach i na silniku traktowany jest jako:
statek o napędzie mechanicznym
statek o napędzie żaglowym
statek o ograniczonej zdolności manewrowej