Statek poruszający się jednocześnie na żaglach i na silniku powinien pokazywać:

Statek poruszający się jednocześnie na żaglach i na silniku powinien pokazywać:
czarny stożek
czarną kulę
czarny walec