Statek, który otrzymał prawo pierwszeństwa przejścia przez miejsca, w których obowiązuje kolejność przejścia pokazuje:

Statek, który otrzymał prawo pierwszeństwa przejścia przez miejsca, w których obowiązuje kolejność przejścia pokazuje:
zieloną kulę
czerwony trójkątny proporzec
żółty romb