Spieniony ślad na wodzie za rufą płynącego jachtu to:

Spieniony ślad na wodzie za rufą płynącego jachtu to:
Waterkiler
Kilwater
Farwater