Skrót MRCC oznacza:

Skrót MRCC oznacza:
system łączności w niebezpieczeństwie
służby kontroli ruchu przybrzeżnago
morski ratowniczy ośrodek koordynacyjny