Skrót MKS oznacza:

Skrót MKS oznacza:
Morski Kodeks Statków
Międzynarodowy Kod Sygnałowy
Mapa Klimatyczno Synoptyczna