Skrót HW w tabeli pływów oznacza:

Skrót HW w tabeli pływów oznacza:
wysoką wodę
niską wodę
poziom zerowy