Skala Douglasa składa się z:

Skala Douglasa składa się z:
10 stopni
12 stopni
13 stopni