Skala Douglasa opisuje:

Skala Douglasa opisuje:
siłę wiatru
stan morza
widzialność poziomą