Skala Beauforta składa się z:

Skala Beauforta składa się z:
12 stopni
13 stopni
10 stopni