Silnik zaburtowy należy uruchamiać:

Silnik zaburtowy należy uruchamiać:
kiedy zanurzony jest w wodzie
kiedy jest podniesiony
nie ma to znaczenia w jakiej pozycji jest silnik