Siła wiatru zależy od:

Siła wiatru zależy od:
gradientu ciśnień między dwoma sąsiednimi ośrodkami wyżu i niżu
gradientu temperatur między dwoma sąsiednimi ośrodkami wyżu i niżu
tylko od ciśnienia w ośrodku o wyższym cisnieniu