Siła hydrodynamiczna powstająca na sterze składa się z:

Siła hydrodynamiczna powstająca na sterze składa się z:
siły skręcającej i siły dryfu
siły oporu i siły dryfu
siły skręcającej i siły oporu