Siła aerodynamiczna przyłożona jest:

Siła aerodynamiczna przyłożona jest:
w środku miecza
w środku ożaglowania
w środku bocznego oporu