Siła aerodynamiczna powstająca na żaglu składa się z następujących elementów:

Siła aerodynamiczna powstająca na żaglu składa się z następujących elementów:
siły ciągu i siły przechylającej (dryfu)
siły ciągu i siły oporu
siły dryfu i siły bocznego oporu