Saling to:

Saling to:
określenie oznaczające rodzaj żeglugi
rodzaj drzewca poprawiającego pracę want
rodzaj żagla