Remizka to:

Remizka to:
metalowy uchwyt do lin
metalowe okucie wzmacniające otwór w żaglu
inna nazwa rzutki