Refsejzing to:

Refsejzing to:
lina do cumowania jachtu
linka umożliwiająca refowanie żagla
olinowanie stałe jachtu