Reflinka służy do:

Reflinka służy do:
mocowania żagla
refowania żagla
podnoszenia żagla przedniego