Przyrządem służącym do pomiaru głębokości pod jachtem jest:

Przyrządem służącym do pomiaru głębokości pod jachtem jest:
log zaburtowy
echosonda
sonar