Przykosa to rodzaj:

Przykosa to rodzaj:
wypłycenia na rzece
głębiny na rzece
wzmocnienia brzegu rzeki