Przy wiatrach słabych żagle powinny być:

Przy wiatrach słabych żagle powinny być:
całkowicie wyluzowane
bardziej płaskie
bardziej wybrzuszone