Przy poparzeniach skóry należy:

Przy poparzeniach skóry należy:
zdezynfekować miejsce oparzenia dostępnymi środkami
schłodzić miejsce poparzenia dużą ilością wody, opatrzyć opatrunkiem jałowym i udać się do lekarza
opatrzyć miejsce oparzenia bandażem elastycznym