Przestrzeń pod podłogą gdzie może gromadzić się woda z przecieków, bądź nieszczelności dolnej części kadłuba to:

Przestrzeń pod podłogą gdzie może gromadzić się woda z przecieków, bądź nieszczelności dolnej części kadłuba to:
bakista
zęza
jaskółka