Przepisy regulujące prawo drogi na morzach zawarte są w dokumencie o nazwie:

Przepisy regulujące prawo drogi na morzach zawarte są w dokumencie o nazwie:
SOLAS
MPZZM
ARPA