Przenośnik nawigacyjny służy do:

Przenośnik nawigacyjny służy do:
pomiaru odległości na mapach
pomiaru kątów na mapach
rysowania łuków na mapie