Przegłębienie kadłuba jachtu na dziób powoduje:

Przegłębienie kadłuba jachtu na dziób powoduje:
zwiększenie nawietrzności jachtu
zmniejszenie nawietrzności jachtu
nie wpłynie na nawietrzność jachtu