Przedstawiony poniżej znak to:

Przedstawiony poniżej znak to:
boja kardynalna północna
boja kardynalna południowa
boja kardynalna wschodnia