Przedstawiony poniżej znak oznacza:

Przedstawiony poniżej znak oznacza:
zakaz wytwarzania fali
zakaz przechodzenia pod mostem
zakaz cumowania do brzegu