Przedstawiony poniżej znak oznacza:

Przedstawiony poniżej znak oznacza:
nakaz nieprzekraczania prędkości 12 km/h
zakaz cumowania w odległości 12 metrów od znaku
wysokość przęsła mostu 12 metrów od lustra wody