Przedstawiony poniżej znak informuje o zbliżaniu się do:

Przedstawiony poniżej znak informuje o zbliżaniu się do:
śluzy
jazu
tamy