Przedstawioną poniżej boję bezpiecznie ominiesz od jej strony:

Przedstawioną poniżej boję bezpiecznie ominiesz od jej strony:
wschodniej
południowej
północnej