Przedstawiona poniżej boja oznacza:

Przedstawiona poniżej boja oznacza:
odosobnione niebezpieczeństwo
znak kardynalny wschodni
bezpieczną wodę