Przedłużenie masztu pod pokładem to:

Przedłużenie masztu pod pokładem to:
pawęż
pantograf
pilers