„Przebranie żagli” powoduje:

„Przebranie żagli” powoduje:
zwiększenie prędkości jachtu i zmniejszenie dryfu
zwiększenie prędkości jachtu i zmniejszenie dryfu
zmniejszenie prędkości jachtu i zwiększenie dryfu