Pozycję obserwowaną można otrzymać z:

Pozycję obserwowaną można otrzymać z:
jednego namiaru na latarnię morską
dwóch jednoczesnych namiarów na latarnię morską
nabieżnika lub izobaty