Poziomy ruch mas powietrza odbywa się:

Poziomy ruch mas powietrza odbywa się:
z ośrodka zimniejszego do ośrodka cieplejszego
z niżu do wyżu
z wyżu do niżu