Poprawka na wiatr dla jachtu płynącego prawym halsem ma wartość:

Poprawka na wiatr dla jachtu płynącego prawym halsem ma wartość:
zerową
dodatnią
ujemną