Poniższym symbolem oznacza się na mapach front:

Poniższym symbolem oznacza się na mapach front:
stacjonarny
zimny
zokludowany