Poniższym symbolem oznacza się front:

Poniższym symbolem oznacza się front:
ciepły
zimny
zokludowany