Poniższy symbol oznacza wiatr:

Poniższy symbol oznacza wiatr:
północny 20 kt
południowy 20 kt
południowy 40 kt