Poniższy symbol oznacza front:

Poniższy symbol oznacza front:
zimny
ciepły
zokludowany